|

Srebrny Listek CSR po raz drugi dla Tesco Polska

Firma Tesco Polska drugi rok z rzędu została wyróżniona „Srebrnym Listkiem CSR” tygodnika „Polityka”. Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które deklarują wdrażanie kluczowych rozwiązań rekomendowanych przez normę ISO 26000 dotyczącą standardów odpowiedzialnego biznesu, wprowadzają systemy zarządzania etyką, minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne i stosują najwyższe standardy zarządzania personelem.

Już po raz piąty tygodnik „Polityka” z firmą doradczą Deloitte zaprosił firmy z całego kraju do udziału w zestawieniu. Łącznie wzięły w nim udział 104 firmy, wypełniając ankietę dotyczącą działalności danej firmy i stosowanych przez nią standardów społecznej odpowiedzialności biznesu.

To już drugi „Srebrny Listek” dla Tesco Polska potwierdzający konsekwentne stosowanie standardów CSR, jak i wdrażanie nowych działań dedykowanych lokalnym społecznościom. „Srebrnym Listkiem” nagrodzono w tym roku 11 przedsiębiorstw. 12 otrzymało „Złoty Listek”, zaś 41 zostało nagrodzonych „Srebrnym Listkiem”. Firmy oceniane były na podstawie standardu ISO 26000, obejmującego takie obszary jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Możesz również polubić