|

Fundacja Tesco nie zapomina o lokalnych społecznościach w czasie pandemii

Fundacja Tesco dołączyła do organizacji, które podpisały Europejską Deklarację Organizacji Filantropijnych – European Philanthropy Statement on COVID-19. Dołączenie do sygnatariuszy jest wyrazem solidarności w czasie pandemii, zapewnieniem wsparcia partnerom społecznym i grantobiorcom oraz niesieniem pomocy tym, których  panujący kryzys dotyka najbardziej w sposób dopasowany do ich potrzeb.

Wiele organizacji działających na rzecz potrzebujących znajduje się obecnie w trudnej sytuacji, dlatego szczególnie ważne jest ich wspieranie w kontynuowaniu podejmowanych dotychczas inicjatyw. Kluczowym założeniem deklaracji jest dostosowanie się do panujących warunków poprzez gotowość do rozmów ze współpracującymi organizacjami i wprowadzenie elastycznych rozwiązań, które będą dla nich realnym wsparciem.

Fundacja Tesco stosując te założenia podejmuje szereg działań, aby realizowane programy zaadaptować do panującego obecnie kryzysu. Jednym z nich są zmiany w regulaminie programu „Zdrowo jeść”. Pozwalają one współpracującym z Fundacją placówkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na wykorzystanie przekazanych środków finansowych na przygotowywanie paczek żywnościowych dla rodzin podopiecznych, którzy na co dzień korzystali z posiłków wydawanych w placówkach. Zmieniono także regulamin programu stypendialnego „Mądry start” umożliwiając przeznaczenie większej niż dotychczas części stypendium na zakup niezbędnych urządzeń elektronicznych i pomocy naukowych, które ułatwiają dzieciom naukę zdalną.

„Nasza Fundacja jest w stałym kontakcie z partnerami, rozmawiamy z nimi codziennie, by zrozumieć potrzeby. Jest dla nas oczywiste, że w wyjątkowej sytuacji powinniśmy zachowywać się elastycznie i pomagać w sposób odpowiadający potrzebom.” – podkreśla Daria Kulińska, Prezes Fundacji Tesco. 

Fundacja szybko reaguje także na dodatkowe prośby pomocy ze strony swoich stałych partnerów. Przykładem takich działań była odpowiedź na nietypowy apel ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie o przekazanie kilkuset ryz papieru do drukowania.  Dodatkowe wsparcie finansowe przekazano też kilku placówkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym w szczególnie ubogich dzielnicach miast, które dzięki pozyskanym funduszom będą mogły przygotować większe paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych.

Możesz również polubić