|

Nasze podejście do prowadzenia działalności

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks Postępowania określa minimalne wymagania wobec naszych pracowników, niezależnie gdzie i w którym z zespołów Tesco pracujemy.

"Nasz Kodeks Postępowania został stworzony, aby nam pomagać i chronić nas w codziennej pracy w Tesco. Na konkurencyjnym, szybko rozwijającym się i coraz intensywniej regulowanym rynku ważne jest, aby każdy z nas rozumiał zasady, którymi powinniśmy się kierować. Wszyscy musimy postępować w taki sposób, jakiego oczekują nasi klienci, aby Tesco odgrywało istotna rolę w naszym społeczeństwie.

Kodeks zawiera najważniejsze zobowiązania oraz polityki, które powinny kierować naszym postępowaniem. Jako zespół koleżanek i kolegów jesteśmy odpowiedzialni za jego przestrzeganie. Bez względu na to, gdzie pracujemy i na jakim stanowisku, Kodeks pomoże nam w zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony reputacji naszej firmy wśród naszych klientów, koleżanek i kolegów, dostawców i akcjonariuszy. Nieważne, czy jesteśmy nowymi pracownikami Tesco, czy pracujemy tu już od jakiegoś czasu, ważne jest, abyśmy wszyscy zrozumieli, że Kodeks odnosi się do każdego z nas.

Nasz Kodeks to coś więcej niż postępowanie w zgodzie z prawem i naszymi politykami. Chodzi o korzystanie z naszych wartości i umiejętności przywódczych na co dzień oraz w procesie podejmowania decyzji, abyśmy zawsze postępowali w sposób właściwy i uczciwy.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do swojego postępowania albo innych osób, powiedzcie o tym otwarcie, a najlepiej porozmawiajcie z kimś zaufanym, np. Waszym bezpośrednim przełożonym. Możecie również zgłosić się do kierownika personalnego lub Działu prawnego naszej firmy. Jeśli chcecie zrobić to anonimowo, możecie zadzwonić na Bezpieczną Linię Tesco.

Chciałbym, byśmy wszyscy byli w Tesco dumni z naszej działalności i osiągnięć dla klientów oraz społeczności, której jesteśmy częścią. Poznawanie naszych zasad, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, uczciwość i dzielenie się swoją opinią to tylko kilka ze sposobów, z pomocą których możemy zyskać dumę z pracy w Tesco i budować nasza pozycję na przyszłość."

Dave Lewis, prezes Grupy Tesco

Kodeks postępowania - do pobrania

 

Bezpieczna Linia Tesco

Bezpieczna Linia Tesco pozwala naszym klientom i pracownikom dzielić się swoimi uwagami co do potencjalnych nieprawidłowości w miejscu pracy. Jeśli pracownicy nie chcą lub nie mogą porozmawiać ze swoim przełożonym bądź kierownikiem personalnym, mogą skorzystać z Bezpiecznej Linii Tesco aby:

  • Przekazać swoje wątpliwości dotyczące zgodności z prawem, Kodeksem Postępowania czy politykami firmy
  • Zgłosić sytuacje, które mogą być niebezpieczne dla pracowników czy klientów
  • Podzielić się swoimi uwagami, iż informacje te mogą być zatajane.

Bezpieczna Linia jest całkowicie poufna i prowadzona przez niezależną firmę. Nie trzeba podawać imienia i nazwiska, niemniej pozostawienie informacji kontaktowych pozwoli być na bieżąco informowanym o wyniku dochodzenia, a także pomoże w kontakcie w celu uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji. Pełne informacje dotyczące Bezpiecznej Linii można znaleźć w Kodeksie Postępowania.

Odpowiedzialne pozyskiwanie produktów

Gdy klienci kupują produkty z naszych sklepów, chcą mieć pewność, że wszystko, co kupili zostało pozyskiwane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z prawami pracowniczymi i prawami społeczności.  pracowników i ich społeczności. Jest to ważne dla naszych klientów ze względu na zaufanie, jakim nas obdarzają,  ale ma to również uzasadnienie biznesowe.

Poprzez budowanie długoterminowego partnerstwa z dostawcami, inwestując w łańcuch dostaw oraz pracowników, możemy sprawić, iż tenże łańcuch dostaw będzie lepiej odpowiadał na wyzwania takie jak zmiany klimatyczne czy niedobory na rynku pracy. To pozwoli nam stale dostarczać wysokiej jakości produkty naszym klientom.

Nasze polityki

Polityka antykorupcyjna dla naszych partnerów handlowych

Polityka dotycząca prezentów i wyrazów gościnności dla dostawców