|

Cel działania i wartości

Nasz cel działania

Dbamy o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej

Nasz biznes został stworzony z prostą misją – pracować dla dobra naszych klientów, pomagać im cieszyć się z lepszej jakości życia, które staje się łatwiejsze. Klienci oczekują wysokiej jakości produktów w dobrej cenie. Naszym zadaniem jest ich dostarczanie. Dlatego zdecydowaliśmy że hasło "Dbamy o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej" jest naszą podstawową wartością. Troska o naszych klientów jest w centrum wszystkiego co robimy.

Wartości Tesco pomagają zrozumieć, jak przełożyć cel działania na praktykę:

Dla klientów staramy się bardziej, niż ktokolwiek inny

 • Rozumiemy klientów
 • Jako pierwsi spełniamy oczekiwania klientów
 • Działamy odpowiedzialnie dla naszych społeczności

Zrozumienie ludzi - klientów, współpracowników, społeczności - i tego, co jest dla nich ważne, a następnie dążenie do tego, aby było lepiej, leży w centrum zainteresowania Tesco. Chodzi o słuchanie ludzi i rozmowę z nimi przy użyciu wszystkich dostępnych nam narzędzi - od informacji z programu lojalnościowego po media społecznościowe - a następnie działanie poprzez zmianę i innowacje w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Traktujemy innych tak, jak chcą być traktowani

 • Pracujemy jak jeden zespół
 • Ufamy sobie i szanujemy się
 • Słuchamy, wspieramy się i dziękujemy sobie nawzajem
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Wiemy, że wspieranie naszych koleżanek i kolegów w kulturze zaufania i szacunku jest niezbędne dla sukcesu Tesco. Tam, gdzie pracownicy czują się doceniani i nagradzani za wspólną pracę i gdzie są wspierani w swoim rozwoju - tam najłatwiej o dbanie i staranie się dla klientów.

Każdy, nawet najdrobniejszy gest ma wielkie znaczenie

 • Pomagamy zmniejszać skalę marnowania żywności i przekazujemy jej nadwyżki potrzebującym
 • Sprawiamy, iż życie w sposób zdrowy staje się łatwiejsze
 • Dostarczamy wysokiej jakości, zrównoważone produkty w dobrych cenach
 • Mamy pozytywny wpływ na społeczności w których działamy

Każdy drobny gest ma duże znaczenie - to wartość, z jaką żyjemy, aby codziennie lepiej pomagać naszym klientom, współpracownikom i społecznościom. To pokazuje, w jaki sposób, gdy dodamy do siebie wszystkie drobne rzeczy, które robimy, Tesco może mieć duży wpływ na zagadnienia, którymi interesują się klienci, koleżanki i koledzy, społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Drobne rzeczy, które robimy każdego dnia i łączymy je razem, pomagają nam przyczynić się do realizacji większych globalnych inicjatyw, w które jesteśmy zaangażowani.

Od czasu, gdy ponad dziesięć lat temu po raz pierwszy wprowadziliśmy nasze wartości, stały się one istotną częścią naszej kultury - i zasadniczą podstawą naszego wzrostu i sukcesu. Gwarantują, że każda osoba w Tesco rozumie, co jest ważne: jak pracujemy razem jako zespół i w jaki sposób klienci znajdują się w centrum naszych działań. Są to wartości uniwersalne, które pomogły rozwijać się firmie, która rozszerzała swoją działalność na nowe rynki i nowe kraje.