|

Zrównoważony rozwój

Ludzie

Jednym z filarów naszej działalności są ludzie. Traktujemy innych tak, jak sami chcą być traktowani. Dotyczy to pracowników oraz wszystkich partnerów i dostawców Tesco.

Produkty

Nasi klienci oczekują od nas najlepszych produktów. Wierzymy, że zdrowe, zrównoważone produkty, od uprawy do potrawy, powinny być dostępne dla wszystkich.

Planeta

Koncentrujemy się na walce z globalnymi zmianami klimatu, ochronie ważnych ekosystemów, takich jak lasy i środowiska morskie oraz propagowaniu zrównoważonych praktyk rolniczych.

Społeczności

Nawet najmniejszy pomocny gest ma znaczenie! Pomagamy lokalnym społecznościom, przekazujemy jedzenie potrzebującym, edukujemy i promujemy niemarnowanie żywności.