|

Fundacja Tesco

Fundacja Tesco od 2012 roku wspiera wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, których beneficjentami są dzieci i młodzież. Promuje ideę integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje programy edukacyjne i grantowe związane z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia.

Od 2014 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2017 roku jest członkiem zwykłym Forum Darczyńców w Polsce. 

Dowiedz się więcej: www.fundacjatesco.pl.

 

Bieg Charytatywny

Fundacja Tesco jest organizatorem biegów charytatywnych w Krakowie od 2012 roku. Coroczny bieg to inicjatywa otwarta dla wszystkich – do udziału w nim zapraszamy partnerów, darczyńców, wolontariuszy i biegaczy - wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los potrzebujących dzieci. Dochód z biegu przekazywany jest na poprawę warunków leczenia i zakup sprzętu medycznego dla małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - dlatego ilość osób, organizacji i instytucji biorących udział w tym wydarzeniu przelicza się na pomoc przekazaną potrzebującym dzieciakom.

Dowiedz się więcej...

 

Decydujesz, pomagamy

Program „Decydujesz, pomagamy” jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających w środowiskach lokalnych. Nagrodami w każdej edycji konkursu są granty z przeznaczeniem na realizację projektu społecznego. Wybór zwycięskich projektów odbywa się dwustopniowo: w pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokonuje wyboru najciekawszych projektów, które następnie zostaną poddane głosowaniu, przeprowadzonym lokalnie wśród klientów w sklepach Tesco.

Dowiedz się więcej...

 

Zdrowo jeść

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść” Fundacja Tesco realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Dowiedz się więcej...

 

Pozostałe inicjatywy

Fundacja realizuje swoje działania w oparciu o prowadzenie i wspieranie inicjatyw społecznych w trzech obszarach programowych: edukacji, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Do realizacji swoich zamierzeń staramy się angażować wielu partnerów, widząc w tym możliwość skuteczniejszego działania oraz wspólnego budowania pozytywnych zmian w obszarach społecznej odpowiedzialności.

Poznaj wszystkie nasze inicjatywy:

Program Zdrowego Odżywiania Dzieci z Niepełnosprawnościami

Orszaki Mikołaja

Mądry Start

Radość Świąt

Anioły Tesco