|

Nasze podejście

Jedna z naszej wartości głosi, że traktujemy innych tak, jak sami chcą być traktowani. Chcemy być pewni, że wszystkie koleżanki i koledzy mogą być w Tesco sobą i mieć jednakowe szanse na odniesienie sukcesu. Zatrudniając ponad 400 000 osób na całym świecie, z czego ponad 10 000 w Polsce i pośrednio miliony w całym łańcuchu dostaw, zobowiązaliśmy się do zapewnienia im godnej i bezpiecznej pracy.

Ten filar obejmuje:

Dobre miejsce pracy

W styczniu 2020 roku przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 48% koleżanek i kolegów. 76% z nich uważa, że Tesco to dobre miejsce pracy.

Dowiedz się więcej

Różnorodność i integracja

W Tesco każdy jest mile widziany. Wierzymy, że każda osoba wnosi w nasz świat coś wyjątkowego, dlatego zasługuje na bezwarunkowy szacunek.

Dowiedz się więcej

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych koleżanek i kolegów, a także klientów, jest dla nas jednym z kluczowych zagadnień, dlatego w ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby ograniczyć liczbę wypadków w pracy.

Dowiedz się więcej

Rozwój zawodowy i umiejętności

Wierzymy, że zatrudnianie właściwych ludzi na właściwym miejscu i rozwijanie ich umiejętności, aby odnosili coraz większe sukcesy, jest kluczowym elementem, jaki każda firma powinna zrobić dla obecnego i przyszłego rozwoju.

Dowiedz się więcej

Prawa człowieka

Traktujemy innych tak, jak sami chcą być traktowani, dlatego stale upewniamy się, że każdy, kto pracuje w lub dla Tesco, jest traktowany z szacunkiem, a jego prawa są przestrzegane.

Dowiedz się więcej