|

Anioły Tesco

Zdajemy sobie sprawę, że wśród koleżanek i kolegów w Tesco są osoby, które potrzebują wsparcia w ciągu całego roku. Dlatego w 2018 roku uruchomiliśmy program „Anioły Tesco” – by każdy z pracowników, wspólnie ze swoim pracodawcą, miał możliwość wsparcia koleżanek i kolegów będących w trudnej sytuacji.

„Anioły Tesco” pomagają osobom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia finansowego. To wzajemna pomoc - każdy z pracowników może przeznaczyć na ten cel określoną kwotę z własnego wynagrodzenia, w ramach jednorazowej lub regularnej wpłaty. Kwota ta zostaje każdorazowo podwojona przez Tesco. Aby otrzymać wsparcie finansowe, osoby potrzebujące muszą zgłosić swoją prośbę, wypełnić formularz aplikacyjny i spełnić określone warunki.