|

Bezpieczeństwo

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest obowiązkiem Tesco. Nikt nie powinien doznać urazu pracując lub robiąc zakupy w naszych sklepach.

W różnych lokalizacjach, w których działamy, mamy różne zobowiązania prawne dotyczące bezpieczeństwa. Gdy w interakcje z naszą działalnością wchodzą codziennie codziennie tysiące ludzi, nasze standardy bezpieczeństwa muszą być najlepsze.

Kluczem do sukcesu jest rozwijanie i utrzymywanie kultury, w której bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem wszystkiego, co robimy. Poprzez uwzględnianie bezpieczeństwa naszych klientów i ludzi we wszystkich decyzjach biznesowych, dążymy do tego, aby Tesco było najbezpieczniejszym miejscem do robienia zakupów i pracy w handlu detalicznym.

Nasz system identyfikacji i eskalacji problemów bezpieczeństwa adresuje wszystkie poważne incydenty bezpośrednio do prezesa i członków Komitetu ds. Zgodności. W razie wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa identyfikujemy przyczynę źródłową i podejmujemy działania zapobiegające ponownemu wystąpieniu takich incydentów.

 

Zobacz także: Centra Dystrybucji Tesco z certyfikatem ISO 45001