|

Praca i rozwój

Rozwój zawodowy

Wierzymy, że posiadanie właściwych ludzi na właściwym miejscu i rozwijanie ich umiejętności, aby odnosili coraz większe sukcesy jest kluczowym elementem, jaki firma powinna zrobić dla obecnego i przyszłego rozwoju. Chcemy stale podnosić umiejętności i kompetencje koleżanek i kolegów w Tesco, dlatego inwestujemy w ich rozwój zawodowy. Współpracujemy z zewnętrznymi ekspertami szkoleniowymi, a także rozwijamy nasz wewnętrzny instytut edukacji zawodowej – Akademię Tesco, która przeprowadza różnorodne kursy i szkolenia pozwalające uczestnikom na kształtowanie swojej kariery. W ubiegłym roku Akademia Tesco przeszkoliła ponad 600 koleżanek i kolegów w całej Europie Środkowej.


Jesteśmy również zaangażowani w stwarzanie nowych możliwości dla młodych ludzi, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki na ścieżce kariery. To oni są przyszłością naszego biznesu, dlatego oferujemy im wiele atrakcyjnych sposobów na start kariery. W Tesco na pełny lub niepełny etat pracuje obecnie ponad 1 000 koleżanek i kolegów poniżej 25. roku życia, głównie w sklepach, ale również w biurze głównym. By wesprzeć młodych ludzi w gromadzeniu pierwszych zawodowych doświadczeń, proponujemy im bogaty wybór praktyk i staży, podczas których uczą się handlu w praktyce. W zeszłym roku studenci i uczniowie odbyli 61 praktyk w sklepach Tesco w Polsce.

 

Uwalniamy potencjał

Kiedy mówimy o wysokim potencjale lub talentach ważne jest, aby zrozumieć różnicę między potencjałem, a wynikami pracy. Czasami łączymy oba terminy, ponieważ wyniki pracy są łatwiejsze do zaobserwowania niż potencjał, który dotyczy naszych cech osobowości. Wyniki pokazują, jak dobrze funkcjonujemy w naszej obecnej roli, opartej na zadaniach związanych z obecnym stanowiskiem czy nawet na wcześniejszych sukcesach. Natomiast potencjał to zdolności, które warto rozwijać, gdy tylko mamy taką możliwość. Kierując się modelami teoretycznymi oraz benchmarkami rynkowymi podczas identyfikowania naszych talentów, koncentrujemy się bardziej na potencjale, ponieważ pokazuje nam, jak prawdopodobne jest, że dana osoba odniesie sukces w swoich przyszłych rolach (bez względu na to, jaką role pełni obecnie).

Case study: Profil Potencjału JDI

Narzędzie, które wykorzystujemy do diagnozowania potencjału i badania potrzeb rozwojowych nosi nazwę Profilu Potencjału JDI (Osądu, Motywacji i Wpływu). Profil Potencjału JDI oparty jest na kwestionariuszu składającym się z 36 pytań, skoncentrowanych na 3 obszarach: cechach intelektualnych prowadzących do sukcesu; cechach emocjonalnych prowadzących do sukcesu; cechach społecznych prowadzących do sukcesu. Wynik diagnozy jasno pokazuje, jakie są mocne strony i obszary do rozwoju, i jak prawdopodobne jest, że dana osoba będzie gotowa objąć bardziej złożoną rolę. Narzędzie wspiera także samodoskonalenie pracownika.

36 pytań w 3 obszarach