|

Prawa człowieka

Traktujemy innych tak, jak chcą być traktowani

Jedną z naszych wartości jest to, że traktujemy innych tak, jak sami chcą być traktowani, dlatego stale upewniamy się, że każdy, kto pracuje w lub dla Tesco, jest traktowany z szacunkiem, a jego prawa są przestrzegane. Wiemy, że nasi klienci, koleżanki i koledzy, a także dostawcy podzielają to przekonanie.

Wierzymy, że nasz biznes może służyć słusznej sprawie, tworząc nowe miejsca pracy i możliwości dla pojedynczych osób, ale i całych społeczności na świecie. Chcemy jednak, aby praca dla nas była godna i wartościowa. To bardzo ważne, aby towarzyszyły jej jasne, zrozumiałe i dobre dla wszystkich standardy dotyczące: wymiaru godzin, zdrowia i bezpieczeństwa, zakazu pracy dzieci, wolności do stowarzyszania się i braku dyskryminacji. Kiedy dowiadujemy się, że któraś z tych zasad została w Tesco złamana, szybko zajmujemy się nie tylko daną sprawą, ale przede wszystkimi poszkodowanymi.


Ocena ryzyka

Zobowiązujemy się przestrzegać praw człowieka i w pełni popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytyczne ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka. Sporządzamy regularne raporty dotyczące przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw Tesco. W zakresie dostaw wymagamy od naszych dostawców całkowitego przestrzegania praw pracowniczych określonych w kodeksie ETI (Ethical Trading Initiative).

W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiliśmy procesy dochowania należytej staranności w zakresie identyfikacji i oceny obszarów, które stwarzają w tym zakresie największe ryzyko.Cały proces rozwijaliśmy we współpracy z zewnętrznymi specjalistami, w tym dostawcami, przedstawicielami rządów i instytucji pozarządowych, takich jak Unseen, Oxfam czy Ethical Tea Partnership. W ramach tego procesu koncentrujemy się na zabezpieczeniu, poprawie i wzmacnianiu, by zauważyć i uniknąć ryzyka związanego z łamaniem praw człowieka w łańcuchu dostaw.


Gwarancje

Zewnętrzne gwarancje oraz audyt etyczny to ważne narzędzia stosowane w celu zapewniania przestrzegania podstawowych praw człowieka w łańcuchu dostaw. To one pomagają nam identyfikować wszystkie ryzyka i wspierać dostawców w stosowaniu etycznych praktyk. Koncentrujemy się głównie na miejscach, w których mamy największą szansę wprowadzić realną zmianę, przede wszystkim tam, skąd produkt dociera do Tesco już w formie gotowej, a także tam, gdzie łączą nas z dostawcami bezpośrednie relacje. Wszystkie miejsca dostaw w krajach objętych wysokim ryzykiem nieprzestrzegania praw człowieka muszą przeprowadzić taki audyt przed rozpoczęciem współpracy z naszą firmą. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem standardów pracy w całym łańcuchu dostaw i ochroną osób, które w nim pracują.