|

Różnorodność i integracja

W Tesco każdy jest mile widziany

Integracja w Tesco oznacza, ze każdy jest mile widziany. Wierzymy, że każda osoba wnosi w nasz świat coś wyjątkowego, dlatego zasługuje na bezwarunkowy szacunek. Nieustannie budujemy kulturę włączania wszystkich pracowników, ponieważ różnorodność ma dla nas znaczenie strategiczne; by dbać o zróżnicowaną grupę klientów, potrzebujemy zróżnicowanych pracowników, którzy potrafią zrozumieć ich potrzeby. Dlatego zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, w ramach której zobowiązaliśmy się do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy.

Joanna Lenartowicz, Menadżerka Personalna Tesco w Polsce:

“Podpisanie Karty Różnorodności było dla nas naturalnym krokiem, ponieważ zasady zawarte w deklaracji są zgodne z naszymi wartościami. Traktujemy innych tak, jak sami chcieliby być traktowani. Zależy nam na tym, by stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy są szanowani, akceptowani i czują się bezpieczni. Empatia, jedność i integracja są kluczowe i niezbędne w dzisiejszych czasach.”

Nasza strategia dotycząca różnorodności i integracji rozwija się dzięki tworzonym w Tesco koleżeńskim sieciom i grupom. Bazą dla zapewnienia różnorodności w Tesco są odpowiednie polityki, kodeksy i procesy. Ale to dialog i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów jest priorytetem firmy. We wszystkich czterech krajach Europy Środkowej działa już Panel Integracji - platforma wspierająca różnorodne środowisko pracy. Jedną z naszych najnowszych inicjatyw jest także Sieć Kobiet – działania i spotkania wspierające kobiety, które stanowią większość pracowników naszej firmy.

Anioły Tesco

Jesteśmy dumni z „Aniołów Tesco” - wewnętrznego projektu, dzięki któremu pomagamy koleżankom i kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebującym wsparcia finansowego. Inicjatywa działa od 2018 roku i w ramach niej pomogliśmy już ponad 500 pracownikom w Europie Środkowej.

Od pracowników dla pracowników

Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych koleżanek i kolegów jest wiele osób borykających się z problemami społecznymi, zdrowotnymi lub finansowymi, a także tych, którzy chcieliby im pomóc. Dlatego program „Anioły Tesco” opiera się na wzajemnym koleżeńskim wsparciu. Pomoc polega na pozyskaniu środków finansowych w formie zbiórki pieniędzy, a także na wkładzie koleżanek i kolegów, którzy decydują się dobrowolnie przekazywać środki finansowe raz w miesiącu, zgodnie z ich możliwościami. Minimalny regularny wkład to 5 zł. Każda wpłacona złotówka zostaje podwojona przez Tesco, a środki trafiają do osób w trudnej sytuacji życiowej.

Płeć

Równość bez względu na płeć jest dla nas bardzo ważna, dlatego doceniamy wysoki wskaźnik reprezentacji kobiet na każdym szczeblu naszego biznesu. To dla nas szczególnie istotne, gdyż kobiety stanowią ponad 80% pracowników naszej firmy. Chcemy, aby wszyscy w Tesco czuli, że mają jednakowe szanse na rozwinięcie swojej kariery, dlatego na początku 2020 roku uruchomiliśmy w Polsce Sieć Kobiet. Za jej pośrednictwem nasze koleżanki mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i innymi kwestiami, które mają dla nich znaczenie. Tam mogą również prosić o poradę czy wsparcie, także w zakresie rozwoju zawodowego.

Niepełnosprawność

Robimy wszystko co w naszej mocy, by zarówno klienci, jak i pracownicy z niepełnosprawnościami czuli się w Tesco dobrze i mieli w kontakcie z nami jak najlepsze doświadczenia. Jesteśmy świadomi trudności, z jakimi muszą radzić sobie osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie na rynku pracy, dlatego wspieramy ich kariery w Tesco. Obecnie w Tesco w Polsce - od centrów dystrybucji, przez sklepy, aż po biuro główne - pracuje 529 koleżanek i kolegów z niepełnosprawnościami .

Wsparcie dla rodzin

Praca z domu to opcja dostępna dla koleżanek i kolegów zatrudnionych w biurze głównym. Od września 2019 roku oferujemy swoim pracownikom również tymczasowy urlop, jeśli chcą zrobić sobie przerwę i zrealizować w tym czasie inne niż zawodowe cele.

Dodatkowo staramy się oferować elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwiają pogodzenie życia zawodowego i prywatnego, szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi. Rodzicom pierwszoklasistów przysługuje dodatkowy dzień płatnego urlopu z okazji pierwszego dnia szkoły. Wspólnie z Fundacją Tesco organizujemy Bieg Charytatywny, w którym biorą aktywny udział nasze koleżanki i koledzy oraz ich rodziny, a także proponujemy różnorodne świąteczne aktywności i atrakcje dla naszych pracowników i ich rodzin.

Elastyczność

Jako jeden z największych pracodawców w Europie Środkowej, zatrudniamy osoby z bardzo różnorodnymi doświadczeniami życiowymi, znajdujące się w różnych sytuacjach i mających rozmaite osobiste zobowiązania. Czujemy się odpowiedzialni za to, aby wspierać ich w realizacji życia osobistego i zawodowego, dlatego mają oni do dyspozycji elastyczny grafik zajęć. We wszystkich sklepach w Polsce 1669 koleżanek i kolegów pracuje na część etatu, co daje ponad 15% wszystkich pracowników.