|

Nasze podejście

W Tesco uważamy, że dobre jedzenie nie powinno się marnować, skoro co dziewiąta osoba cierpi z powodu niedożywienia. Wiemy również, że opakowania produktów mają ważną rolę w ochronie produktów i zmniejszaniu skali marnowania - ale nie powinno to się wiązać z wysokimi kosztami dla środowiska.

Zmniejszanie skali marnowania

Tesco jest jedyną siecią detaliczną w Europie Środkowej, która mierzy i publikuje własne dane dotyczące skali marnowania żywności. W roku 2018/19 ilość zmarnowanej żywności w regionie Europy Środkowej zmniejszyła się do 28 663 ton w porównaniu z 54 102 tonami z roku 2016/17. Transparentność i monitorowanie mają zasadnicze znaczenie dla identyfikacji punktów powstawania problemu i zwalczania przyczyn marnotrawstwa żywności. Pomaga to zrozumieć, gdzie, dlaczego i w jakich ilościach żywność jest marnowana.

Marnotrawstwo żywności jest zbyt dużym problemem, aby mogła go rozwiązać jakakolwiek firma samodzielnie. Apelujemy zatem do przedsiębiorstw z branży spożywczej, aby zobowiązały się do zmniejszenia o połowę globalnego marnotrawstwa żywności do 2030 roku oraz do publikowania swoich danych dotyczących marnowania.

Przekazywanie nadwyżek żywności

W roku 2018/19 w regionie Europy Środkowej przekazaliśmy 13 737 ton żywności naszym partnerom z lokalnych banków żywności i organizacji społecznych. To równowartość 34 milionów posiłków. Mamy długą historię współpracy z bankami żywności w Polsce i na Węgrzech. Z kolei w Czechach i na Słowacji odegraliśmy ważną rolę we wspieraniu tworzenia się ogólnokrajowych sieci banków żywności.

Jesteśmy największym partnerem banków żywności w Europie Środkowej i współpracujemy z nimi na podstawie umowy o partnerstwie strategicznym z 2016 roku, aby wspólnie pracować nad wzmocnieniem infrastruktury dla lepszej redystrybucji żywności w każdym z krajów.

Opakowania

Chcemy zmniejszać wpływ naszych opakowań na środowisko naturalne, a wybór odpowiednich materiałów na opakowania jest dla nas pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu. Chcemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, a wybór odpowiednich materiałów do opakowań produktów pomoże nam osiągnąć ten cel. Zobowiązaliśmy się, aby do 2025 r. wszystkie opakowania były w pełni nadające się do recyklingu lub przetworzenia oraz by do 2025 r. całość papieru i tektury pochodziła w 100% ze zrównoważonych źródeł. Będziemy również pracować nad zmniejszeniem całkowitej wagi opakowań.

Budujemy partnerskie relacji z wszystkimi, którym leży na sercu kwestia opakowań, aby poprawiać proces odzyskiwania i przetwarzania oraz wspierać konsumentów prostymi, przejrzystymi informacjami na temat recyklingu. Docelowo, chcemy pomóc we wdrażeniu idei gospodarki obiegu zamkniętego w zarządzaniu opakowaniami.