|

Dane dot. marnowania i przekazywania żywności

W Tesco wierzymy, że żywność nie powinna być marnowana. Jesteśmy dumni z tego, iż jako pierwsza sieć handlowa w Europie Środkowej publikujemy dane dotyczące marnowania żywności. Chcemy wspierać ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę skalę marnowania w przeliczeniu na osobę.

Najważniejsze dane i fakty za rok 2018/19 dla Polski:

  • Całkowita suma marnowanej żywności w Tesco w Polsce zmniejszyła się o 12% - z 10 129 ton w roku 2017/18 do 8 946 ton w roku 2018/19. To redukcja o 41% w stosunku do roku 2016/17.  
  • Dzięki współpracy z Bankami Żywności, Caritas Polska i lokalnymi organizacjami charytatywnymi, przekazaliśmy 3 372 ton nadwyżek żywności z naszych sklepów i centrów dystrybucji. To ekwiwalent 8 mln posiłków.
  • 254 (spośród 350) sklepów w Polsce przekazuje nadwyżki produktów spożywczych organizacjom charytatywnym. Do 2020 r. wszystkie nasze sklepy w Europie Środkowej będą oferować nadwyżki żywności potrzebującym.

Transparentność i monitorowanie mają zasadnicze znaczenie dla identyfikacji punktów powstawania problemu i zwalczania przyczyn marnotrawstwa żywności. Pomaga to zrozumieć, gdzie, dlaczego i w jakich ilościach żywność jest marnowana.

W roku 2018/19, łączna liczba 1 003 675 ton żywności wprowadzonej do sprzedaży wiązała się z 12 356 tonami nadwyżek żywności – produktami nie sprzedanymi klientom.

3 411 ton z tej nadwyżki zostało redystrybuowane poprzez darowizny dla organizacji charytatywnych bądź wykorzystane jako pasza dla zwierząt. Jest to wzrost o 52% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ten zauważalny wzrost jest efektem rozszerzania naszego programu przekazywania nadwyżek żywności na rzecz organizacji społecznych, jak również większego zaangażowania pracowników i przestrzegania zasad i procedur dotyczących zarządzania nadwyżkami żywności.

Wierzymy, że żywność, która nadaje się do spożycia, nie powinna być marnowana. W wyniku naszych działań, o 19% spadła skala marnowania żywności nadającej się do spożycia w naszych sklepach i centrach dystrybucji. W odniesieniu do roku 2016/17 to spadek o 62%.

W roku 2018/19, łączna skala zmarnowanej żywności to 8 946◊ ton, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z minionym rokiem oraz spadek o 41% w odniesieniu do roku 2016/17. Żywność zmarnowana, jako procent sprzedaży to 0,89%◊, spadek z poziomu 0,92% w roku poprzednim.

Oprócz znacznego wzrostu nadwyżek żywności przekazywanych organizacjom charytatywnym i przeznaczanych na paszę dla zwierząt, zmniejszyliśmy ogólną nadwyżkę żywności poprzez udoskonalenie naszych systemów prognozowania i zamawiania. Uproszczenie asortymentu żywności w całym regionie pomogło również zwiększyć dokładność procesów zamawiania do sklepów - minimalizując skalę marnowania w przypadku wolniej sprzedających się produktów. Dodatkowo, zmieniliśmy poziomy przecen na żywność o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia - dając klientom atrakcyjną ofertę i pomagając zmniejszyć skalę nadwyżek żywności i jej marnowania.

Marnotrawstwo żywności jest zbyt dużym problemem, aby mogła go rozwiązać jakakolwiek firma samodzielnie. Apelujemy zatem do przedsiębiorstw z branży spożywczej, aby zobowiązały się do zmniejszenia o połowę globalnego marnotrawstwa żywności do 2030 roku oraz do publikowania swoich danych dotyczących marnowania.

Niezależne potwierdzenie wybranych danych o marnowaniu produktów spożywczych, oznaczonych znakiem ◊ zostało dostarczone przez KPMG LLP przy wykorzystaniu standardów ISAE 3000. KPMG wydało opinię w odniesieniu do wybranych danych. Pełna opinia o wiarygodności jest dostępna na stronie: www.tescoplc.com/foodwastefigures.