|

Caritas Polska

Caritas Polska jest organizacją znaną w całej Polsce. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2017 roku od wspólnych działań przy organizacji zbiórek żywności dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Wspólnie z Caritas Polska dwa razy w roku zapraszamy klientów, aby dołączyli do nas i przekazali produkty z długim terminem przydatności tym, którzy potrzebują wsparcia.

Z biegiem czasu nasza współpraca rozwijała się i obecnie organizacja bierze udział również w naszym programie walki z niemarnowaniem żywności, odbierając z naszych sklepów nadwyżki żywności i przekazując je potrzebującym.

 

Dowiedz się więcej