|

Zmiany klimatu

Walka ze zmianami klimatycznymi

Postępujące zmiany klimatu to największe wyzwanie, przed jakim stoi obecnie świat. Dla sprzedawcy żywności, którym jesteśmy, nasz łańcuch dostaw i sukces naszego biznesu zależy od dobrej kondycji środowiska naturalnego. Jako obywatele i członkowie globalnej społeczności mamy do odegrania ważną rolę w walce o zdrowie naszej planety i jej mieszkańców.

W 2019 roku Tesco, jako pierwsza firma na świecie, zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w całym zakresie działalności do 2050 roku. Jak dotąd w Polsce udało nam się ograniczyć szkodliwą emisję o 19%. Nasze zobowiązania oraz osiągnięcia obliczane są w oparciu o dane bazowe z 2015 roku.

Aby osiągnąć zakładane cele, skoncentrowaliśmy się na obszarach emitujących najwięcej dwutlenku węgla w naszych operacjach: elektryczności, chłodzeniu i mrożeniu, transporcie oraz ogrzewaniu.

 

Energia

  • Od 2006 roku inwestujemy w rozwiązania podnoszące wydajność energetyczną i chłodzenia, takie jak oświetlenie LED, drzwi do lodówek, technologia zapobiegająca wydostawaniu się z lodówek zimnego powietrza, zapobieganie wyciekom z chłodziarek, a także inicjatywy edukacyjne dla koleżanek i kolegów. W efekcie w ciągu roku wyemitowaliśmy aż o 200 000 ton dwutlenku węgla mniej.
  • W 2017 roku zobowiązaliśmy się do pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu w Europie Środkowej – na Węgrzech i Słowacji pozyskujemy w ten sposób już całą energię zużywaną w operacjach, intensywnie pracując nad tym samym w Czechach i Polsce. Kolejnym krokiem w Europie Środkowej jest upewnienie się, że nasze zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych przyczyni się do wzrostu świadomości w tym zakresie.

Poprzez korzystanie z energii odnawialnej udało nam się zmniejszyć emisyjność dwutlenku węgla w zakresie elektrycznego ogrzewania, czyli jednym z czterech obszarów o najbardziej negatywnym wpływie na środowisko.

Chłodzenie

  • Do dziś w Polsce udało nam się ograniczyć ilość substancji chłodzących o 8,6%.
  • W 400 sklepach w Europie Środkowej zaczęliśmy także stosować substancje chłodzące pochodzenia naturalnego o dużo mniejszym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP, Global Warming Potential).

Transport

  • Skoncentrowaliśmy się na ograniczeniu szkodliwych emisji przez samochody ciężarowe poprzez zwiększenie ich pojemności (wyższy stopień załadunku), zmniejszenie odległości transportu (mniej kilometrów, optymalizacja trasy), zwiększenie wydajności paliwa oraz wykorzystanie paliw alternatywnych (np. wykorzystanie pojazdów napędzanych płynnym gazem ziemnym).
  • Dzięki odpowiedniej obsłudze naszej sieci logistycznej minimalizujemy liczbę pustych samochodów na drodze. Optymalizacja tras sprawia, że nasze pojazdy mogą odbierać produkty od dostawców i ograniczać ich koszty związane z dostawami do naszych centrów dystrybucyjnych. W 2019 roku zaoszczędziliśmy w ten sposób ok. 2,1 mln kilometrów przejechanych przez puste pojazdy, co przekłada się na 1,6 mln kg mniej emisji dwutlenku węgla.

Kontynuujemy naszą walkę ze zmianami klimatu, by zabezpieczyć na przyszłość nie tylko nasz biznes, ale i całą planetę. Działamy na rzecz większych zmian w całej branży, w której funkcjonujemy i nawiązujemy kontakty z rządami państw, by wspólnie podążać drogą bardziej zrównoważonej gospodarki.