|

Zrównoważone połowy

Morza

Naszym celem jest zapewnienie w całej ofercie marki własnej Tesco w 100% zrównoważonych produktów pochodzenia morskiego z Certyfikatem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Niebieski znak MSC gwarantuje, że ryby pochodzą ze zrównoważonych łowisk, które zapobiegają nadmiernemu wyławianiu i chronią środowisko morskie.