|

Dialog z dostawcami

Współpracujemy z setkami dostawców i producentów ze Polski i całego świata. Zapewnienie partnerom handlowym odpowiednich kanałów komunikacji z nami i innymi dostawcami z różnych części świata jest istotną częścią naszego podejścia do kwestii odpowiedzialnego handlu.

Infolinia dla dostawców

partnerom biznesowym udostępniamy dedykowane narzędzie - Infolinię dla Dostawców, aby pomóc im w rozwiązywaniu wszelkich problemów i wątpliwości związanych ze współpracą z Tesco w ciągu 48 godzin. Infolinia dla dostawców została w ostatnim okresie wyposażona w nowe funkcje, które pozwalają jeszcze szybciej wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Biuletyn dostawcy, konferencje i webinaria

Prowadzimy regularne kanały komunikacji dla dostawców - Biuletyn dla Dostawców i Konferencje dla Dostawców. Ponadto, aby nasi dostawcy byli na bieżąco informowani o procesach, systemach i innych działaniach wspierających lepszą współpracę, regularnie organizujemy spotkania online - webinaria, które są również rejestrowane i udostępniane offline.

Supplier Network

Kolejny kanał to Tesco Supplier Network, nasza społeczność dostawców online. Umożliwia ona naszym partnerom handlowym na całym świecie omawianie pomysłów i wspólnych wyzwań, a także pozwala nam dzielić się najlepszymi praktykami dla wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji - zarówno w całym łańcuchu dostaw, jak i ostatecznie w produktach, z których korzystają nasi klienci.

Supplier Engagement Team

Regularnie przeprowadzamy anonimowe badania satysfakcji, aby umożliwić naszym partnerom uzyskanie informacji zwrotnej. Na wyniki badań reagujemy na bieżąco, zaś jednym z elementem rozwoju współpracy było powołanie kilka lat temu nowego zespołu zajmującego się dalszym rozwojem partnerstwa z dostawcami - Supplier Engagement Team.