|

Walka z marnowaniem żywności

W Tesco nie mamy czasu na marnowanie

Naszym celem jest, żeby żadna żywność nadająca się do spożycia nie była w Tesco wyrzucana. Z tego powodu zobowiązaliśmy się, aby do 2025 roku w naszych operacjach w Europie Środkowej nie marnował się nawet kilogram żywności bezpiecznej do spożycia. Aby to osiągnąć, ciężko pracowaliśmy, by zapewnić, że już teraz wszystkie nasze sklepy są przygotowane, by przekazywać nadwyżki żywności do Banków Żywności i organizacji charytatywnych, które pomagają potrzebującym. Zachęcamy również cały sektor spożywczy, by firmy – podobnie jak my – mierzyły i transparentnie publikowały dane dotyczące marnowanej żywności. Poza własnymi działaniami, współpracujemy z innymi firmami, organizacjami biznesowymi i społecznymi, dzieląc się doświadczeniami z walki z marnowaniem żywności i mobilizując do działania.


Dave Lewis, Prezes Grupy Tesco, przewodniczy Champions 12.3 globalnej koalicji zrzeszającej liderów biznesu, przedstawicieli rządów, międzynarodowych organizacji oraz instytucji badawczych i dobroczynnych, wspierającej Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3. tj. do 2030 zmniejszenie o połowę globalnej ilości marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, w tym zmniejszenie start żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji oraz strat powstałych podczas zbiorów.

Nasze cele:

  • Podejście od uprawy do potrawy – by wesprzeć zmniejszenie światowej ilości marnowanej żywności o połowę i do roku 2030 roku,
  • Zmniejszenie o połowę ilości marnowanej żywności we własnych operacjach Tesco do roku 2030,
  • Nasza ambicja, by żadna żywność, która nadaje się do zjedzenia, nie będzie zmarnowana w Tesco,
  • Aby do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie Środkowej oferowały nadwyżki żywności Bankom Żywności i organizacjom charytatywnym.

Jesteśmy pierwszym sprzedawcą żywności w Europie Środkowej, który publikuje dane dotyczące marnowania żywności w swoich operacjach. Zachowując transparentność w tym obszarze, możemy łatwiej identyfikować elementy, które wymagają większego zaangażowania, i podjąć odpowiednie działania.

Publikowanie danych umożliwiło nam nawiązanie partnerskiej współpracy z innymi podmiotami, a tym samym zwiększenie ilości przekazywanych nadwyżek i rozwinięcie możliwości ich dystrybucji. Uważamy, że ujawnianie danych dotyczących marnowania żywności przez każdą sieć handlową to najlepsza droga do wspólnych działań zmierzających do rozwiązania tego ważnego problemu.

 

Pobierz nasz najnowszy raport i zobacz dane

Jak Tesco walczy z marnowaniem żywności?

Ograniczanie marnowania w sklepach

Pracujemy nad zminimalizowaniem powstawania nadwyżek żywności w naszych centrach dystrybucji i w naszych sklepach, na przykład poprzez wyprzedawanie żywności przed upływem terminu jej przydatności do spożycia.

Dowiedz się więcej

Przekazywanie nadwyżek żywności

W Tesco wierzymy, że żywność nadająca się do spożycia nie powinna się marnować. A szczególnie wtedy, gdy żywność ta może pomóc ludziom w potrzebie. Dlatego też ściśle współpracujemy z lokalnymi bankami żywności i organizacjami charytatywnymi w całym kraju w celu redystrybucji niesprzedanej żywności z naszych sklepów do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dowiedz się więcej

Dane dot. marnowania i przekazywania żywności

W Tesco wierzymy, że żywność nie powinna być marnowana. Jesteśmy dumni z tego, iż jako pierwsza sieć handlowa w Europie Środkowej publikujemy dane dotyczące marnowania żywności. Chcemy wspierać ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę skalę marnowania w przeliczeniu na osobę.

Poznaj najnowsze dane

Walka z marnowaniem - wyniki

Obecnie, ponad 250 sklepów regularnie przekazuje produkty spożywcze do Banków Żywności, Caritas Polska i lokalnych organizacji charytatywnych.

Zobacz, które sklepy uczestniczą w akcji

Duża pomoc dla małych przyjaciół

Pomagamy naszym przyjaciołom czworonogom, przekazując nadwyżki żywności do schronisk i przytulisk.

Dowiedz się więcej