|

Dane dotyczące marnowania żywności w Polsce i w Europie Środkowej za rok 2019/20

W Tesco nie mamy czasu na marnowanie! Jesteśmy pierwszą siecią handlową w Europie Środkowej, która systematycznie publikuje dane dotyczące marnowania żywności. Z dumą ogłaszamy, że już w tym roku osiągnęliśmy w Europie Środkowej Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 12.3, czyli zmniejszyliśmy o połowę ilość marnowanej żywności w przeliczeniu na osobę.

 

Najważniejsze dane z Polski z 2019/20:

  • Całkowita suma marnowanej żywności (nadającej i nienadającej się do spożycia) w naszych operacjach w Tesco w Polsce zmniejszyła się o 38% w stosunku do roku poprzedniego, czyli z 8 946 ton w 2018/19 do 5 502 ton w 2019/20. To redukcja o 64% w stosunku do roku bazowego 2016/17.  
  • tylko w roku 2019/20 przekazaliśmy potrzebującym ponad 2992 tony, które trafiły do nich poprzez naszych partnerów Banki Żywności, Caritas i inne organizacje charytatywne. Tym samym łącznie od roku 2016/17 uratowaliśmy 10 327 ton produktów.
  • Ponad 200 (spośród 320) sklepów w Polsce przekazuje nadwyżki produktów spożywczych organizacjom charytatywnym. Naszym celem jest, by wszystkie sklepy w Europie Środkowej oferowały możliwość przekazywania nadwyżek żywności do końca 2020 roku. Ten cel został już osiągnięty na Słowacji i w Czechach.

 

Najważniejsze dane z Europy Środkowej za 2019/20:

  • Całkowita suma marnowanej żywności w Europie Środkowej zmniejszyło się o 35% - z 28 663 ton w roku 2018/19 do 18 541 ton w 2019/20. W porównaniu z naszym pierwszym raportem w 2017 roku zmniejszyliśmy skalę marnowania żywności w naszych sklepach i centrach dystrybucji o 66%.
  • Dzięki współpracy z partnerami przekazaliśmy 12 559 ton nadwyżki żywności z naszych sklepów i centrów dystrybucji lokalnym organizacjom charytatywnym. Odpowiada to liczbie prawie 30 milionom posiłków. Od momentu rozpoczęcia przekazywania niesprzedanych nadwyżek żywności w 2013 roku w Europie Centralnej, przekazaliśmy dotychczas ponad 45 000 ton żywności umożliwiającej przygotowanie ponad 100 milionów posiłków.
  • W okresie 2019/20 w Europie Środkowej sprzedaliśmy 2 692 767 ton żywności, z której powstało 40 867 ton nadwyżki niesprzedanej klientom (1,52%). W porównaniu z rokiem 2016/17 odsetek ten spadł o 33%.

 

Dzięki publikacji szczegółowych danych dotyczących marnowania możemy łatwiej identyfikować elementy, które wymagają większego zaangażowania, i podjąć odpowiednie działania. Publikacja danych umożliwiła nam nawiązanie partnerskiej współpracy z innymi podmiotami, a tym samym zwiększenie ilości przekazywanych nadwyżek i rozwinięcie możliwości ich dystrybucji. Uważamy, że ujawnianie danych dotyczących marnowania żywności przez każdą sieć handlową to najlepsza droga do wspólnych działań zmierzających do rozwiązania tego ważnego problemu.

Jako sprzedawca żywności wiemy, że idealne zrównoważenie dostaw i zapotrzebowania jest prawie niemożliwe, co oznacza, że każdego dnia pozostanie nam jakaś ilość niesprzedanej żywności. Przekazujemy niesprzedaną żywność do organizacji dobroczynnych, schronisk i innych organizacji pomagających zwierzętom. W rezultacie obniżyliśmy w Polsce ilość marnowanej żywności bezpiecznej do spożycia o 84% od 2016/17 roku.

W roku 2019/20 rozdystrybuowaliśmy w formie darowizn 3 046 ton nadwyżek żywności do Banków Żywności, Caritas i lokalnych organizacji charytatywnych (włączając w to organizacje działające na rzecz zwierząt), co stanowi wzrost o 88% w porównaniu z rokiem 2016/17.

W roku 2019/20, łączna skala zmarnowanej żywności to 5502◊ tony, co oznacza spadek o 38% w porównaniu do roku poprzedniego oraz spadek o 64% w odniesieniu do roku 2016/17. To oznacza, że mniej niż 1% (0,75%) żywności sprzedawanej w Tesco w Polsce ulega zmarnowaniu.

Nasza redukcja odpadów z roku na rok jest przede wszystkim wynikiem wprowadzonych usprawnień operacyjnych, które pomogły obniżyć poziom niesprzedanej nadwyżki żywności. Obejmowało to redukcję nieproduktywnej powierzchni sprzedaży, a także modyfikację oferty produktów. Zmiany te pomogły nam dokładniej określić podaż i popyt, a także usprawnić nasze systemy prognozowania i zamawiania produktów do sklepów. Cały czas kontynuujemy nasze działania i rozwija program redystrybucji nadwyżek żywności, tak by wszystkie produkty, które nie zostaną sprzedane, trafiły do potrzebujących.

Marnotrawienie żywności to zbyt duży problem, żeby jedna firma mogła go rozwiązać samodzielnie. Wierzymy, że publikacja raportu jest niezwykle ważnym i skutecznym narzędziem w procesie ograniczania marnowania produktów nadających się do spożycia. Z tego powodu zachęcamy każdą sieć handlową i podmioty związane z produkcją żywności, by zobowiązali się do zmniejszenia o połowę strat żywności do 2030 r. oraz do publikacji danych z marnowania żywności.

 

Więcej o metodologii obliczeń danych można znaleźć tutaj.

 

Raport - walka z marnowaniem żywności (wersja polska)

PDF 2,5MB

Raport - walka z marnowaniem żywności (wersja angielska)

PDF 2,5MB