|

Duża pomoc dla małych przyjaciół

Walka z marnowaniem żywności na wielu płaszczyznach

Od wielu lat jesteśmy bardzo aktywnie zaangażowani w walkę z marnowaniem żywności. W 2019 roku postawiliśmy zrobić jeszcze jeden krok i dołączyć wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz dobra zwierząt jako beneficjentów odbioru żywności w naszych sklepach.

„Duża pomoc dla małych przyjaciół”

 „Duża pomoc dla małych przyjaciół” bezpośrednio przyczynia się do walki z marnowaniem żywności i jednocześnie wpływa na poprawę jakości życia zwierząt. Nasz program przyczynia się do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wsparcia zwierząt.

 

Zasady programu

1. Do programu zgłaszać mogą się organizacje pozarządowe, instytucje publiczne z całej Polski. Projekty mogą realizować schroniska, fundacje, organizacje czy ZOO.

2. Organizacje pro zwierzęce działające na terenie naszego kraju otrzymują od nas drogą pocztową oraz mailową pakiet informacji dotyczący programu.

3. Każdy zainteresowany podmiot może aplikować do programu poprzez wypełnienie umowy partnerskiej, przesłanej w materiałach promocyjnych. Wymogiem jest uzyskanie opieki od powiatowego lekarza weterynarii.

4. Po przesłaniu umowy na wskazany adres, Biuro Programu kontaktuje się z wybranym podmiotem i informuje go o dalszych krokach.

5. Organizacja otrzymuje dane kontaktowe do sklepu i kierownika sklepu w celu spotkania i ustalenia szczegółów odbiorów.

6. Organizacje włączające się w program nie ponoszą kosztów uczestnictwa. Jedyny koszt, jaki musi ponieść organizacja, to koszt transportu żywności, jaką będzie odbierać od sieci.

 

Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Organizacje w ciągu całego roku mogą każdego dnia zgłaszać się do programu.

 

Rezultaty walki z marnowaniem żywności

Zobacz jakie organizacje przystąpiły już do naszego programu!

Jeśli chcesz dołączyć do naszego programu pobierz materiały klikając w linki poniżej:

Umowa - nieodpłatne przekazanie żywności

Handlowy dokument identyfikacyjny

 

Kontakt do Biura Programu

 

ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa

tel. +48 22 829 85 72 w. 64

 

Możesz również skorzystać z formularza (wybierz opcję „Jestem zainteresowany wspieraniem Tesco w walce z marnowaniem”).

 

Do pobrania

Umowa - nieodpłatne przekazanie żywności
Umowa - nieodpłatne przekazanie żywności PDF 73KB
Handlowy dokument identyfikacyjny
Handlowy dokument identyfikacyjny PDF 127KB