|

Fundacja Tesco

Fundacja Tesco powstała 2012 roku z inicjatywy Tesco Polska, by zajmować się wspieraniem wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież, a także promować ideę integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Fundacja koncentruje się na pomocy dzieciom, młodzieży i lokalnym społecznościom w takich obszarach, jak: edukacja, ochrona i promocja zdrowia, czy pomoc społeczna. Swoją misję realizuje za pomocą różnych programów zewnętrznych – skierowanych do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a także wewnętrznych – dla koleżanek i kolegów oraz ich rodzin.

Od 2014 roku Fundacja Tesco posiada także status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że można ją wesprzeć swoim 1% podatku. Stałymi partnerami Fundacji w realizacji programów są Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Fundacja jest również partnerem strategicznym programów Tesco: Decydujesz, pomagamy, Anioły Tesco, Od Uprawy do Potrawy.

Projekty Fundacji

Bieg Charytatywny

  • 8 edycji,
  • 16 669 biegaczy,
  • 1 272 255,68 zł środków przekazanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Zdrowo jeść

  • 8 edycji,
  • Każdego roku wsparciem obejmujemy blisko 1000 dzieci z 30 placówek wsparcia dziennego TPD,
  • Przekazaliśmy 1 150 235 posiłków.

Orszaki Mikołaja

  • Docieramy do blisko 1500 dzieci,
  • Podarowaliśmy łącznie 6550 prezentów.

Anioły Tesco
19 koleżanek i kolegów z Tesco otrzymało wsparcie finansowe w ramach naszego programu.

Mądry start
Od 2013 roku ufundowaliśmy 742 stypendiów dla dzieci pracowników.

Więcej informacji na stronie fundacjatesco.pl