|

Lokalne zbiórki żywności

Odpowiedzialny i efektywny rozwój programów dożywiania to najlepszy sposób na to, by zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym. Od 2013 roku współpracujemy z Bankami Żywności, a także z Caritas i innymi organizacjami, którym przekazujemy nadwyżki produktów z naszych sklepów, pomagając potrzebującym członkom naszych lokalnych społeczności. Kilka razy w roku przeprowadzamy również w naszych sklepach specjalne zbiórki żywności, do udziału w których zachęcamy naszych klientów.

W 2019 roku tego rodzaju inicjatywny zostały przeprowadzone w 195 sklepach w Polsce, gdzie udało nam się zebrać ok. 112 ton żywności, które przekładają się na prawie 266 tysięcy posiłków dla potrzebujących. Od 2014 roku zebraliśmy 3 768 ton żywności, co daje 8,8 mln posiłków.

 

“Misją Banków Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i wspieranie nią osób w potrzebie. Rocznie wspieramy 3 500 organizacji lokalnych, za pośrednictwem których żywność trafia do potrzebujących. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na żywność, w związku z czym musimy działać na jeszcze większą skalę. Dzięki darowiznom przekazywanym przez Tesco możemy wspierać jeszcze większą liczbę osób. To wszystko jest możliwe dzięki dobrej współpracy.”

- mówi Justyna Liptak, Koordynator Projektów Edukacyjnych i Społecznych Banku Żywności w Krakowie.

Pomoc potrzebującym w czasie pandemii COVID-19

W czasie trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa przekazaliśmy Bankom Żywności i Caritas dodatkową darowiznę w postaci 20 ton żywności, pozwalającej przygotować xxx posiłków. Sklepy Tesco nie ustają też w działaniach w ramach programu przekazywania nadwyżek żywności. Proces przekazywania produktów to wysiłek wielu koleżanek i kolegów – wymaga codziennego sprawdzania, sortowania i weryfikowania dat przydatności do spożycia, a także ważenia, pakowania i skrupulatnego zabezpieczania. Wspieramy osoby chore, starsze i niepełnosprawne. Współpracujemy z Bankami Żywności od 2000 roku. Otrzymujemy nie tylko darowizny w postaci produktów, ale również członkowie naszej organizacji uczestniczą w zbiórkach żywności partnerów Banków Żywności, np. w Tesco. – mówi Antoni Wiatr, Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Opieki Społecznej w Krakowie, do którego m.in. powędrowała żywność z dodatkowej darowizny.