|

Wolontariat

Jako firma chcemy mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych społeczności, w których działamy, dlatego uruchomiliśmy pracowniczy program wolontariacki, umożliwiający koleżankom i kolegom podzielenie się czasem z lokalnymi organizacjami, które chciałyby przyjąć ich do siebie jako wolontariuszy.

Poprzez program wolontariatu zachęcamy do uczestniczenia w projektach charytatywnych organizowanych przez organizacje pozarządowe w lokalnych społecznościach. Może to być lokalny bank żywności przekazujący niesprzedane produkty potrzebującym, organizacja, którą wspieramy w programie „Decydujesz, pomagamy” lub inna organizacja pozarządowa czy instytucja (jak np. przedszkole, szkoła), w działanie której zaangażowani są nasi pracownicy.

Koleżanki i koledzy uczestniczący w programie mogą wymienić jeden dzień pracy na jeden dzień wolontariatu na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny w portalu wolontariackim.

Przykładowe działania pro bono naszych koleżanek i kolegów:

  • odwiedziny w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Krakowie
  • prace porządkowe w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”
  • pomoc podopiecznym Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego „Kazik”
  • pomoc podopiecznym Świetlicy Socjoterapeutycznej „Uśmiech Dziecka” (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Częstochowie)
  • pomoc w schronisku dla Zwierząt w Pile
  • udział w „Orszakach mikołajowych” Fundacji Tesco
  • wsparcie biegu charytatywnego Fundacji Tesco
  • wsparcie Banków Żywności