|

Nasze podejście

Jesteśmy dumni z bycia częścią tysięcy lokalnych społeczności w Polsce i chcemy wspierać każdą z nich w nieustannym rozwoju społecznym i ekonomicznym. Od zapewniania miejsc pracy, przez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, do pomocy charytatywnej dla rozmaitych grup społecznych, staramy się wnieść pozytywne zmiany w życie naszych sąsiedztw. Naszym priorytetem jest dalsze wsparcie lokalnych inicjatyw, które są ważne dla naszych koleżanek i kolegów, a także klientów. Programy, które wdrażamy w całej Polsce, pomagają nam odpowiadać na lokalne problemy i szukać dla nich najlepszych rozwiązań.

Ten filar realizujemy przez:

Fundację Tesco

Fundacja Tesco powstała 2012 roku z inicjatywy Tesco Polska, by zajmować się wspieraniem wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież, a także promować ideę integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Dowiedz się więcej

Program edukacyjny "Od uprawy do potrawy"

Podejmujemy temat marnowania żywności i wychodzimy do uczniów zerówek i klas 1-4 szkół podstawowych w całej Polsce z programem „Od uprawy do potrawy”. Wiemy, że edukację na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania jedzenia warto zacząć od najmłodszych.

Dowiedz się więcej

Program społeczny "Decydujesz, pomagamy"

Program „Decydujesz, pomagamy” działa we wszystkich krajach w Europie Środkowej, w których jest obecne Tesco i odniósł duży sukces, ponieważ koncentruje się na lokalnych społecznościach. W każdej edycji programu Tesco nagradza 375 inicjatyw, a granty przeznaczane są na realizację projektów społecznych.

Dowiedz się więcej

Wolontariat pracowniczy

Jako firma chcemy mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych społeczności, w których działamy, dlatego uruchomiliśmy pracowniczy program wolontariacki, umożliwiający koleżankom i kolegom podzielenie się czasem z lokalnymi organizacjami, które chciałyby przyjąć ich do siebie jako wolontariuszy.

Dowiedz się więcej

Lokalne zbiórki żywności

Odpowiedzialny i efektywny rozwój programów dożywiania to najlepszy sposób na to, by zaangażować się w niesienie pomocy potrzebującym. Od 2013 roku współpracujemy z Bankami Żywności, a także z Caritas i innymi organizacjami.

Dowiedz się więcej