|

Decydujesz, pomagamy

Wspieramy lokalne społeczności

Nasz program grantowy "Decydujesz, pomagamy" został uruchomiony w 2016 roku. Dedykowany jest aktywnym członkom społeczności lokalnych, którzy chcą wpływać na jakość życia w swojej okolicy poprzez drobne inicjatywy lokalne. Od momentu rozpoczęcia programu, zorganizowaliśmy już sześć edycji „Decydujesz, pomagamy”, dzięki którym wsparliśmy łącznie 1 565 projektów społecznych, które wybrali nasi klienci – oddając w sumie aż 32 000 606 głosów.

Jak to działa

Każda edycja programu rozpoczyna się od zaproszenia do składania wniosków za pomocą platformy online. Lokalne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółdzielnie socjalne czy grupy nieformalne są zapraszane do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących poprawy ich najbliższego otoczenia. Wnioski te następnie zostają poddane ocenie merytorycznej oraz rozpatrzone przez Komisję Grantową. W każdym z 125 mikroregionów Komisja Grantowa dokonuje wyboru 3 najlepszych projektów, które przejdą do głosowania w sklepach. O tym jakie projekty wejdą w życie decydują klienci, którzy przy każdych zakupach w Tesco otrzymują specjalny żeton, uprawniający ich do głosowania na - ich zdaniem – najciekawszy i najpotrzebniejszy projekt dla ich regionu. W każdym z mikroregionów najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone grantami w wysokości 5 000, 3 000 lub 1 000 złotych.

Jakie projekty mogą liczyć na wspacie

Rodzinne parki, place zabaw, kluby naukowe dla dzieci, warsztaty zdrowego odżywiania, kursy edukacyjne, zajęcia społeczne dla emerytów, sprzęt dla domów opieki itp. To tylko kilka przykładów projektów, które otrzymały wsparcie w ramach naszego programu grantowego. Projekty, którym udzielamy wsparcia, są poddawane pod głosowanie przez klientów mieszkających w sąsiedztwie naszych sklepów, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, jaki projekt jest najbardziej odpowiedni dla ich najbliższego otoczenia. 

W programie mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne, jak przedszkole, szkoła, instytucja kultury, biblioteki.

Więcej informacji: www.tesco.pl/pomagamy

1,5 tysiąca

projektów zrealizowanych w ramach programu

32 miliony

głosów oddanych łącznie w sześciu edycjach programu

4 600

zgłoszonych progamów