|

Cele programu

Jak pokazują badania i codzienne obserwacje, problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych i marnowania żywności ujawnia się w momencie, gdy dzieci stają przed samodzielnym wyborem – w kuchni, sklepie czy szkolnym bufecie. Odpowiedzią Tesco na ten problem jest program edukacyjny „Od uprawy do potrawy”, który przygotowuje młodych konsumentów do podejmowania jak najlepszych wyborów.

Dzięki uczestnictwie w programie uczniowie:

  • Zdobędą wiedzę o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania.
  • Poprzez aktywizujące zajęcia grupowe rozwiną przydatną umiejętność pracy w zespole.
  • Dowiedzą się jakie są sposoby na ograniczenie marnowania żywności, zostaną włączeni w działania mające minimalizować to zjawisko na szkolnych korytarzach.